3.

Konfliktikyvykkyys

RAKENTAVA HAASTAMINEN

V

uorovaikutuksen mukauttaminen

Y

hteyden rakentaminen

E

rilaisuuden hallinta

Jutellaan lisää!

Konfliktikyvykkyys

Mistä on kyse

Konfliktit ovat osa arkea. Ne ovat parhammillaan tehokas työkalu, joiden avulla tiimi kykenee ratkaisemaan mahdottomaltakin tuntuvia haasteita. 
Ilman rakentavia konflikteja, kaikki eivät sitoudu yhteisiin päätöksiin, eikä tavoitteita saavuteta. 

Saavutettava hyöty

Valmennus kasvattaa osallistujien itsetuntemusta, vähentää tuhoavien ristiriitatilanteiden määrää ja lisää rakentavaa vuorovaikutusta.
Rakentavat konfliktit helpottavat sitoutumista itselle epämieluisiin päätöksiin.

Tutustu myös muihin moduuleihin

MITÄ VALMENNUKSILLA SAAVUTETAAN?

Lisää rakentavia konflikteja!

Valmennus lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään yksilöiden toimintatapaa konfliktitilanteissa.


Asiakkaan palaute/puheenvuoro (Video)

Team InnoMind

KOKEMUS JA KYKY NÄHDÄ RIITTÄVÄN SYVÄLLE AUTTAVAT HAHMOTTAMAAN SEKÄ ISOJA KOKONAISUUKSIA ETTÄ TÄRKEITÄ YKSITYISKOHTIA

Sami Jalonen

VASTUUVALMENTAJA

Erilaisuuden ja kommunikaation expertti. Yli 30 vuoden kokemus sekä mediasta että henkilöstön kehittämisestä.

0400 605 225

Taneli Hassinen

VALMENTAJA

Viestinnän Senior Advisor, yksilö- ja tiimivalmentaja. Pitkä ja monipuolinen kokemus suomalaisissa pörssiyhtiöissä. 

040 504 3321

Pasi Lehtiniemi

VALMENTAJA

Johtamisen kehittäjä ja käytännöllisten johtamismallien rakentaja. Projektien ja prosessien ammattilainen.

050 515 1773

Ota yhteyttä ja keskustellaan

Ilmari-Jalonen Consulting Oy

Kalkkikiventie 4
04300 Tuusula

+358 400 605 225
info@innomind.fi

 

© Ilmari-Jalonen Consulting Oy 2023