Haastavat kohtaamiset ja konfliktit

Yhteyden luominen – Konfliktikyvykkyys – Erilaisuuden hallinta

Mistä on kyse

Konfliktit ovat osa arkea. Ne ovat parhammillaan tehokas työkalu, joiden avulla tiimi kykenee ratkaisemaan mahdottomaltakin tuntuvia haasteita.

Ilman rakentavia konflikteja, kaikki eivät sitoudu yhteisiin päätöksiin, eikä tavoitteita saavuteta.

Saavutettava hyöty

Valmennus kasvattaa osallistujien itsetuntemusta, vähentää tuhoavien ristiriitatilanteiden määrää ja lisää rakentavaa vuorovaikutusta.

Rakentavat konfliktit helpottavat sitoutumista itselle epämieluisiin päätöksiin.

Tutustu myös näihin valmennuksiin

Ota yhteyttä ja keskustellaan

Ilmari-Jalonen Consulting Oy

Kalkkikiventie 4
04300 Tuusula

+358 400 605 225
info@innomind.fi