The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi ja tiimiprofiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan.

Tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi. Yhtenäisen ja tehokkaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

5B_Prog