The Five Behaviors

Rakenne ja sisältö pähkinänkuoressa!

Tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva tiimi.

Lähtökohtana toiminnan selkeyttä

  • Kun tiimin jäsenet ovat aidosti läpinäkyviä ja rehellisiä toisilleen, syntyy työyhteisö, joka rakentuu luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden varaan.
  • The Five Bevarios – Tiimin viisi toimintatasoa on Patrick Lencionin luoma tiimimalli, joka auttaa synnyttämään ei vain aitoa luottamusta, vaan myös henkilökohtaista tilivellisuutta.

The Five Behavior -valmennnusohjelman sisältö ja rakenne

  • Ohjelma sisältää viisi ”tasoa”, jotka sisältävät niin valmennuksellisia sisältöjä kuin yksilö- ja pariaktiviteeetteja.
  • Valmennusohjelman alussa ja lopussa tehdään tiimiarvio, joka kuvaa tiimin keskinäisiä suhteita mm. luottamuksen ja sitoutumisen näkäkulmasta.
  • The Five Behaviors -valmennusohjelman toimivuus on tehnyt siitä yhden arvostetuimmista johdon valmennnusohjelmista maailmassa.

Moduuli 1

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.

Teemat: vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen ja erilaisuuden hallinta.

Moduuli 1

Moduuli 2

Aito luottamus

Keskeistä: haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteistyön.

Teemat: psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Moduuli 2

Moduuli 3

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: ristiriitojen (näkyvät ja näkymättömät) valjastaminen tuottoisaksi yhteistyöksi.

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

Moduuli 3

Moduuli 4

Siotutuminen

Keskeistä: toiminnan selkeys tuo menestyksen, mutta sen saavuttaminen on kovan työn takana.

Teemat: tavoitteisiin sitoutuminen, tarkoitus ja tehtävä ja tapa toimia.

Moduuli 4

Moduuli 5

Tilivelvollisuus

Keskeistä: tilivelvollisuus tarkoittaa jokaisen vastuuta yhteisesti sovituista tavoitteista. Mutta entä jos kaikki eivät toimi vastuullisesti?

Teemat: miten tilivelvollisuutta voidaan lisätä?

Moduuli 5

Moduuli 6

Tulokset

Keskeistä: Ohjaavatko yhdessä asetetut tavoitteet toimintaa.

Teemat: Tavoitteiden kirkastaminen ja niiden  ohjaava voima.

Moduuli 6

Valmennusohjelma hyödyntää The Five Behaviors® -tiimianalyysi

  • The Five Bahaviors -tiimiprofiili tekee luottamuksesta näkyvää ja konkreettista. Se antaa sanat keskustella luottamuksesta ja myös sen puutteesta.
  • The Five Behaviors sanoittaa luottamusta tehokkaasti niin, että jokainen voi osaltaan olla vaikuttamassa sen kehittymiseen. Luottamuksen rakentaminen ei jää enää puheen tasolle, vaan muuttuu arjen teoiksi.