Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, tarkoitus ja tehtävä, tapa toimia.

Mistä on kyse?

Toiminnan selkeys tuo menestyksen, mutta sen saavuttaminen on kovan työn takana.

Jokaisen johtajan tulee lisätä selkeyttä organisaatiossaan ja se on mahdollista vain, jos kaikilla on sama ymmärrys mm. siitä, miksi organisaatio on olemassa, miten meillä toimitaan, mitä menestyksen eteen tulee tehdä ja kenen pitää tehdä mitä. Yksinkertaisia, mutta samalla niin vaikeita kysymyksiä. Jos yhteinen ymmärrys ”olemassa olosta” puuttuu, sitoutuminen tarkoitukseen ja tehtävään on mahdotonta.

Saavutettava hyöty

Toiminnan selkeys auttaa suuntaamaan voimavarat oikein ilman politikointia. Samalla kun selkeys säästää aikaa ja resursseja, se sitouttaa yksittäisiä työntekijöitä ja koko työyhteisöä yhteisen vision taakse. Toiminnan selkeys ja yrityskulttuuri kulkevat käsikädessä. Ilman selkeyttä yrityskulttuuri ei kehity haluttuun suuntaan.