Blogi

Tiimin yhteinen kieli

...keskeinen sanasto!
  • Kommunikaatio ei ole vain puhetta ja vuorovaikutusta. Se on yhteiseksi tekemistä (communicare). Asioista ei tule yhteisiä, niihin ei voi sitoutua, ellei ensin ymmärrä niiden taustoja, eli kuka sanoo, mitä ja miten. Viestin sisältöön vaikuttaa merkittävästi viestin lähettäjä, sanat ja tapa esittää asia. Tämä tekee kommunikaatiosta niin vaativaa, että sitä tulee harjoitella aina ja kaikkialla.
  • Luottamus ei ole vain sitä, että teen sen minkä lupaan. Luottamus on myös yhdessä uskomista (confidere). Kun olemme samalla puolella, voi luottaa siihen, että meillä kaikilla on hyvä tahto toisiamme kohtaan. Tahdomme toisillemme vain hyvää. Aito, haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa erimieltä olemisen, omien puutteiden ja virheiden myöntämisen ja sitä kautta täysin uusien vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytämisen.
  • Konfliktikyvykkyys ei ole taitoa argumentoida tai asiansa perille saamista. Konfliktikyvykkyys on yhdessä iskemistä (confligere). Kun suunta on sama ja päämäärä yhteinen, konflikti, yhdessä iskeminen ei tarkoita mitään muuta, kuin parhaan vaihtoehdon vahvaa etsimistä ja sen löytämistä. Kuka se keksii ja miten siihen tullaan, sillä ei ole merkistä. Konfliktissa ollaan samalla puolella.
Blogi

Prosessien viilaamisesta yhteyden rakentamiseen

Blogi Prosessien viilaamisesta yhteyden rakentamiseen … kyse on ihmisestä! Valmennusliiketoiminta on vaikea toimiala. Huolimatta huolellisesta suunnittelusta ja ammattimaisesta toteutuksesta, käteen jää liian usein kortti, jossa
Blogi

Projekti muuttaa strategiapuheet toiminnaksi

Blogi Projekti muuttaa strategiapuheet toiminnaksi … ihmisen kokoisia tehtäviä! Strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla organisaatio täyttää asiakkaidensa odotukset ja sovittaa resurssit muuttuvan toimintaympäristön mukaisiksi.
Blogi

Kommunikaatio on mielen sisään- ja uloshengitystä

Blogi Kommunikaatio on mielen sisään- ja uloshengitystä … jakamista ja yhteiseksi tekemistä! Suomalainen kommunikaatiokulttuuri on yleisesti ottaen autistinen. En tarkoita nyt autismikirjoa ihmisen ominaisuutena. Viittaan
Blogi

Sanasto

Blogi Tiimin yhteinen kieli …keskeinen sanasto! Kommunikaatio ei ole vain puhetta ja vuorovaikutusta. Se on yhteiseksi tekemistä (communicare). Asioista ei tule yhteisiä, niihin ei voi
Blogi

Muutos on maailman luonnollisin asia

Blogi Muutos on maailman luonnollisin asia … vaikka se ei aina tunnukaan siltä! Yksi eniten käytetyistä sanoista liike-elämässä on muutos. Muutoksesta on tehty iso bisnes,