Valmennusohjelman tarkoitus on varmistaa, että sinä ja tiimisi pystytte onnistuneesti toteuttamaan strategiset hankkeenne.

Ohjelman lähtökohta on toiminnan selkeys. Se saavutetaan toimivalla kommunikaatiolla, aidolla luottamuksella , sekä konfliktikyvykkyydellä. Onnistuminen on lähes aina kiinni näistä taidoista.

Ohjelmassa hyödynnetään The Five Behaviors® -tiimianalyysiä, joka konkretisoi tiimin psykologisen turvallisuuden tason ja mahdollistaa sen kehittämisen.

Valmennusohjelman rakenne

Ohjelma koostuu sisällöistä, joilla on kaikkein suurin merkitys onnistumisen näkökulmasta: laadukas kommunikaatio, aito luottamus ja tilivelvollisuus yhdessä mahdollistavat sen, että yhtään kiveä ei jää kääntämättä.

Ohjelma sisältää kuusi moduulia, joista osa voidaan tehdä yön yli internaattina. Tämän lisäksi jokainen osallistuja tekee kotitöitä joko itsenäisesti tai yhdessä kollegan kanssa. Ohjelmassa hyödynnetään henkilöarvioinnin työkaluja.

 

Pro Strategia™ -ohjelma hyödyntää The Five Behaviors® -tiimianalyysiä

The Five Bahaviors -tiimiprofiili tekee luottamuksesta näkyvää ja konkreettista. Se antaa sanat keskustella luottamuksesta ja myös sen puutteesta.

The Five Behaviors mittaa luottamuksen kehittymistä tiimitasolla niin, että jokainen voi osaltaan olla vaikuttamassa siihen. Luottamuksen rakentaminen ei jää enää puheen tasolle vaan muuttuu arjen teoiksi.

Valmennusohjelman moduulit

M1: Toimiva kommunikaatio

 • Keskeistä: toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.
 • Teemat: vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen ja erilaisuuden hallinta.

M2: Aito luottamus

 • Keskeistä: haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteistyön.
 • Teemat: psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

M3: Konfliktikyvykkyys

 • Keskeistä: ristiriitojen (näkyvät ja näkymättömät) valjastaminen tuottoisaksi yhteistyöksi.
 • Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

M4: Toiminnan selkeys

 • Keskeistä: toiminnan selkeys tuo menestyksen, mutta sen saavuttaminen on kovan työn takana.
 • Teemat: tavoitteisiin sitoutuminen, tarkoitus ja tehtävä ja tapa toimia.

M5: Johtajuus

 • Keskeistä: johtamistyyllin tiedostaminen ja muuttaminen vastaamaan johtamisen parhaita käytäntöjä.
 • Teemat: johtamisen parhaat käytännöt, erilaiset johtamistyylit ja kehtiyskohteet.

M6: Tilivelvollisuus

 • Keskeistä: tiimiläisten välinen positiivinen sosiaalinen paine.
 • Teemat: tiimin keskinäinen vastuullisuus, sitoutumisen vahvistaminen ja omistajuus.

Valmentajat

 sami.jalonen
@innomind.fi
0400 605 225

Sami Jalonen, vastuuvalmentaja

Samin vahvuus on kommunikaatiossa ja erilaisuuden ymmärtämisessä. Samin taustat ovat mediassa ja henkilöstön kehittämisessä. Reilun 30 vuoden työuran ensimmäinen puoliskoon kuului mm. Radio Novan ja Classic FM:n ohjelmajohtajuudet. Jälkimmäisen puoliskon Sami työskenteli MLP:ssä organisaation kehittäjänä ja toimitusjohtajana toimien mm. The Five Behaviors ja Everything DiSC -valmennustyökalujen pääsertifioijana Suomessa.

 taneli.hassinen
@functos.fi
040 504 3321

Taneli Hassinen, valmentaja

 pasi.lehtiniemi
@educo.fi

050 515‬‬‬ 1773

Pasi Lehtiniemi, valmentaja