Rakenne ja sisältö pähkinänkuoressa!

Valmennusohjelman tarkoitus on varmistaa, että sinä ja tiimisi pystytte onnistuneesti toteuttamaan strategiset hankkeenne. Ohjelman lähtökohta on toiminnan selkeys. ​

Lähtökohtana toiminnan selkeyttä

  • ProStrategia on käytännönläheinen prosessi, joka sitouttaa osallistujat yhteiseen stratgiaan ja sen toteuttamiseen.
  • Ohjelman lähtökohta on toiminnan selkeys. Se saavutetaan toimivalla kommunikaatiolla, aidolla luottamuksella, sekä konfliktikyvykkyydellä.

ProStrategia-valmennuksen sisältö ja rakenne

Ohjelma koostuu sisällöistä, joilla on kaikkein suurin merkitys onnistumisen näkökulmasta: laadukas kommunikaatio, aito luottamus ja tilivelvollisuus yhdessä mahdollistavat sen, että yhtään kiveä ei jää kääntämättä.

Ohjelma sisältää kuusi moduulia, joista osa voidaan tehdä yön yli internaattina. Tämän lisäksi jokainen osallistuja tekee kotitöitä joko itsenäisesti tai tiimityönä. Ohjelmassa hyödynnetään henkilöarvioinnin työkaluja.

Moduuli 1

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.

Teemat: vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen ja erilaisuuden hallinta.

Moduuli 1

Moduuli 2

Aito luottamus

Keskeistä: haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteistyön.

Teemat: psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Moduuli 2

Moduuli 3

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: ristiriitojen (näkyvät ja näkymättömät) valjastaminen tuottoisaksi yhteistyöksi.

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

Moduuli 3

Moduuli 4

Toiminnan selkeys

Keskeistä: toiminnan selkeys tuo menestyksen, mutta sen saavuttaminen on kovan työn takana.

Teemat: tavoitteisiin sitoutuminen, tarkoitus ja tehtävä ja tapa toimia.

Moduuli 4

Moduuli 5

Johtajuus

Keskeistä: toiminnan selkeys tuo menestyksen, mutta sen saavuttaminen on kovan työn takana.

Teemat: tavoitteisiin sitoutuminen, tarkoitus ja tehtävä ja tapa toimia.

Moduuli 5

Moduuli 6

Tilivelvollisuus

Keskeistä: tiimiläisten välinen positiivinen sosiaalinen paine.

Teemat: tiimin keskinäinen vastuullisuus, sitoutumisen vahvistaminen ja omistajuus.

Moduuli 6

Pro Strategia™ -ohjelma hyödyntää The Five Behaviors® -tiimianalyysi

  • The Five Bahaviors -tiimiprofiili tekee luottamuksesta näkyvää ja konkreettista. Se antaa sanat keskustella luottamuksesta ja myös sen puutteesta.
  • The Five Behaviors sanoittaa luottamusta tehokkaasti niin, että jokainen voi osaltaan olla vaikuttamassa sen kehittymiseen. Luottamuksen rakentaminen ei jää enää puheen tasolle, vaan muuttuu arjen teoiksi.

Ota yhteyttä!

Sami Jalonen

vastuuvalmentaja
sami.jalonen@innomind.fi

0400 605 225

Taneli Hassinen

valmentaja
taneli.hassinen@functos.fi

040 504 3321

Pasi Lehtiniemi

valmentaja
pasi.lehtiniemi@educo.fi

050 515 1773