Yhteyden rakentaminen, erilaisuuden hallinta, vuorovaikutuksen mukauttaminen.

Mistä on kyse?

Toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.

Toimiva kommunikaatio on sanan mukaisesti yhteiseksi tekemistä ja jakamista. Yhteiseksi tekeminen onnistuu, jos osapuolet ymmärtävät toisiaan ja toistensa tapaa puhua ja toimia. Siksi toimivan kommunikaation edellytys on erilaisuuden hallinta, kyky mukauttaa omaa toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla.

Saavutettava hyöty

Toimiva kommunikaatio luo vahvan pohjan sekä strategiaprosesseille että strategisille hankkeille.

Tämän takia koko ohjelma käynnistyy kommunikaatiovalmennuksella, joka auttaa ymmärtämään yksilöiden välistä erilaisuutta ja mahdollistaa toiminnan mukauttamisen tilanteen vaatimalla tavalla.

Toimiva kommnunikaatio