Blogi

Kommunikaatio

... ei enempää eikä vähempää!

Oletko kuulunut joskus unelmatiimiin? Sellaiseen, joka tekee niin sanotusti ’sika hyvää tulosta ja meininki on hyvä’. Jos olet, niin olet varmaan joskus miettinyt, mistä unelmatiimit on tehty.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) tutki asiaa ja tutkimustulokset kuulostavat aika tutuilta. Huipputiimi koostuu monesta tekijästä, mutta kaikkein suurin merkitys on sillä, miten tiimi kommunikoi. Sen merkitys on yhtä suuri kuin muut tekijät yhteensä, siis taidot, älykkyys jne.

On jollain tavalla ’jännää’, että kyse on niinkin tavanomaisesta asiasta kuin kommunikaatio. Sitä on välillä vaikea ottaa todesta. Niin siitäkin huolimatta, että se on luovuttamaton osa meidän kaikkien arkea ja elämää. MIT:n tutkimuksessa keskitytään kommunikaatiotapaan, ei sen sisältöön.

Energia ja sitoutuminen

Tutkimusryhmä tutki pankin call centerin toimintaa. Tulos: Tuottavuutta voidaan ennustaa parhaiten mittaamalla tiimin energiaa ja sitoutumista virallisten kokousten ulkopuolella. Nämä kaksi muuttujaa yhdessä selittävät ⅔ osaa tiimien välisistä rahallisista tuottavuuseroista.

Entä mikä tiimi voittaa business plan -kilpailun? Sen saa selville mittaamalla tiimiläisten kommunikaatiota cocktail-kutsulla. Tässä muutama esimerkki. Ne saattavat kuulostaa ammattilaisen korvaan aika erikoisilta. Kyse on mielestäni kuitenkin havainnoista, jotka vievät meidät olemisen ja yhdessä tekemisen lähteelle.

Otammeko sen vakavasti?

Kommunikaatiossa on kyse muustakin kuin sanoista. Epäilylle ja oikeille kysymyksille on toki aina sijansa. Jäljelle jää kuitenkin kysymys siitä, suhtaudummeko kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen riittävällä syvyydellä ja vakavuudella.

Tutkimuksesta kertova HBR:n artikkeli löytyy täältä:

http://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams/ar/1

Blogi

Prosessien viilaamisesta yhteyden rakentamiseen

Blogi Prosessien viilaamisesta yhteyden rakentamiseen … kyse on ihmisestä! Valmennusliiketoiminta on vaikea toimiala. Huolimatta huolellisesta suunnittelusta ja ammattimaisesta toteutuksesta, käteen jää liian usein kortti, jossa
Blogi

Projekti muuttaa strategiapuheet toiminnaksi

Blogi Projekti muuttaa strategiapuheet toiminnaksi … ihmisen kokoisia tehtäviä! Strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla organisaatio täyttää asiakkaidensa odotukset ja sovittaa resurssit muuttuvan toimintaympäristön mukaisiksi.
Blogi

Kommunikaatio on mielen sisään- ja uloshengitystä

Blogi Kommunikaatio on mielen sisään- ja uloshengitystä … jakamista ja yhteiseksi tekemistä! Suomalainen kommunikaatiokulttuuri on yleisesti ottaen autistinen. En tarkoita nyt autismikirjoa ihmisen ominaisuutena. Viittaan
Blogi

Sanasto

Blogi Tiimin yhteinen kieli …keskeinen sanasto! Kommunikaatio ei ole vain puhetta ja vuorovaikutusta. Se on yhteiseksi tekemistä (communicare). Asioista ei tule yhteisiä, niihin ei voi
Blogi

Muutos on maailman luonnollisin asia

Blogi Muutos on maailman luonnollisin asia … vaikka se ei aina tunnukaan siltä! Yksi eniten käytetyistä sanoista liike-elämässä on muutos. Muutoksesta on tehty iso bisnes,