Rakenne ja sisältö pähkinänkuoressa!

KaksNelonen on valmennusprosessi, joka parantaa tiimin keskinäistä kommunikaatiota, vahvistaa luottamusta ja opettaa hyödyntämään rakentavia konflikteja. Valmennuksesta on hyötyä myös keskellä tavallista arkea, 24 tuntia vuorokaudessa.

Aito yhteys ja psykologinen turvallisuus

  • Prosessi (3 kk) rakentaa kestävän johtoryhmätyöskentelyn perusteita, jotka luovat pohjan kaikelle muulle tekemiselle.
  • 24 tunnin intensiivivalmennuksen aikana keskitytään yhdessä tekemiseen ja psykologiseen turvallisuuteen.

KaksNelonen-valmennuksen sisältö ja rakenne

  • Kommunikaatio- ja intensiivivalmennukset
  • Valmistautuminen ja soveltaminen

 

  • KaksNelonen alkaa valmistautumisella. Ennen valmennuksia luetaan tiimikirjallisuuden klassikko Viisi toiminintahäiriötä tiimissä, sekä täytetään henkilökohtainen Everything DiSC® -työyhteisöprofiilia. Profiilin kautta osallistujat lisäävät omaa ymmärrystään toimintatavoistaan ja tiimin keskinäisestä dynamiikasta.
  • Kommunikaatiovalmennus kannattaa tehdä itsenäisenä puolen päivän kokonaisuutena. Näin se luo hyvän pohjan intensiivivalmennukselle. Valmennuksen kautta osallistujat pääsevät rakentamaan yhteistä kieltä, joka mahdollistaa aidomman ja toimivamman kommunikaation.
  • Luottamus- ja konfliktivalmennnukset toteutetaan intensiivivalmennuksena (24  tuntia). Intensiivivalmennus kannattaa aloittaa lounaalla ja se päättyy seuraavaana päivänä lounaaseen. Intensiivivalmennus pidetään nimensä mukaan muualla kuin työpaikalla. Paikan on hyvä olla innostava ja sen tulisi tukea inspiroivaa keskustelua, syvällistä pohdintaa ja henkilökohtaista jakamista.
  • Ilman käytäntöön soveltamista ei tästäkään valmennuksesta ole hyötyä. Harjoituksia tehdään ennen, sen aikana ja jälkeen periaatteella. Harjoitukset vievät opitun vähitellen käytäntöön. Prosessin osallistujille suositellaan lisäksi joko yksilö- tai tiimicoachin-istuntoja. Coaching vahvistaa valmennnuksen käytäntöön viemistä tehokkaasti.

Valmennus

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.

Teemat: vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen ja erilaisuuden hallinta.

Valmennus

Intensiivivalmennus (1/2)

Aito luottamus

Keskeistä: haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteistyön.

Teemat: psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Intensiivivalmennus (1/2)

Intensiivivalmennus (2/2)

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: ristiriitojen (näkyvät ja näkymättömät) valjastaminen tuottoisaksi yhteistyöksi.

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

Intensiivivalmennus (2/2)

KaksNelonen™-valmennus ja alkuperäinen Everything DiSC®

  • KaksNelonen-valmennuksessa hyödynnetään alkuperäistä Everything DiSC® -analyysiä. DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Sillä sanoitetaan vuorovaikutusta sen eri tilanteissa, kuten johtamisessa, luottamuksen rakentamisessa ja konfliktitilanteissa. 
  • Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

Ota yhteyttä

Sami Jalonen

vastuuvalmentaja
sami.jalonen@innomind.fi

0400 605 225

Taneli Hassinen

valmentaja
taneli.hassinen@functos.fi

040 504 3321

Pasi Lehtiniemi

valmentaja
pasi.lehtiniemi@educo.fi

050 515 1773