Rakenne ja sisältö pähkinänkuoressa!

KakkosNelonen on intensiivivalmennus, joka parantaa tiimin keskinäistä kommunikaatiota, vahvistaa luottamusta ja opettaa hyödyntämään rakentavia konflikteja.

Aito yhteys ja psykologinen turvallisuus

  • 24 tunnin intensiivivalmennuksen aikana sukelletaan syvälle ja keskitytään yhdessä tekemiseen ja psykologiseen turvallisuuteen.
  • Valmennuksessa rakennetaan kestävän johtoryhmätyöskentelyn perusteet, jotka eivät lahoa tai sorru hankalassakaan tilanteessa.

KakkosNelonen-valmennuksen sisältö ja rakenne

  • Valmennuksen ensimmäinen osio, eli Toimiva kommunikaatio kannattaa tehdä itsenäisenä puolen päivän  kokonaisuutena. Näin se luo hyvän pohjan internaatti-valmennukselle. Valmennuksen kautta osallistujat pääsevät rakentamaan yhteistä kieltä, joka mahdollistaa aidomman ja toimivamman kommunikaation.
  • Varsinainen KakkosNelonen käsittää kaksi tärkeää teemaa: Aito luottamus ja Konfliktikyvykkyys. KakkosNelonen alkaa yleensä klo 12 lounaalla ja päättyy seuraavaana päivänä lounaaseen. Internaatti pidetään nimensä mukaan muualla kuin työpaikalla. Paikaksi kannattaa valita kokonaistilanteen näkökulmasta paras mahdollinen paikka hotellin kokoushuoneesta katamaraaniin,  ja kaikkea siltä väliltä. Paikan on hyvä olla innostava ja sen tulisi tukea inspiroivaa keskustelua, syvällistä pohdintaa ja henkilökohtaista jakamista.

Moduuli 1

Toimiva kommunikaatio

Keskeistä: toimiva kommunikaatio tuottaa toimivan strategian.

Teemat: vuorovaikutuksen mukauttaminen, yhteyden rakentaminen ja erilaisuuden hallinta.

Moduuli 1

Moduuli 2a

Aito luottamus

Keskeistä: haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteistyön.

Teemat: psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus ja tiimin yhteistyö.

Moduuli 2a

Moduuli 2b

Konfliktikyvykkyys

Keskeistä: ristiriitojen (näkyvät ja näkymättömät) valjastaminen tuottoisaksi yhteistyöksi.

Teemat: konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, konfliktien hyödyntäminen ja rakentavat konfliktit.

Moduuli 2b

KakkosNelonen™-valmennus ja alkuperäinen Everything DiSC®

  • KakkosNelonen-valmennuksessa hyödynnetään alkuperäistä Everything DiSC® -analyysiä. DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Sillä sanoitetaan vuorovaikutusta sen eri tilanteissa, kuten johtamisessa,, luottamuksen rakentamisessa ja konfliktitilanteissa. 
  • Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle.

Ota yhteyttä!

Sami Jalonen

vastuuvalmentaja
sami.jalonen@innomind.fi

0400 605 225

Taneli Hassinen

valmentaja
taneli.hassinen@functos.fi

040 504 3321

Pasi Lehtiniemi

valmentaja
pasi.lehtiniemi@educo.fi

050 515 1773