Luottamuksen rakentaminen

Samalla puolella – Psykologinen turvallisuus – Haavoittuvuuteen perustuva luottamus

Mistä on kyse

Keskinäinen luottamus synnyttää psykologista turvallisuutta. Se taas mahdollistaa hankalien asioiden ratkaisemisen yhdessä.

Ilman aitoa luottamusta, vaikeat asiat jäävät ratkaisematta ajallaan ja työyhteisön kehitystoimet valuvat hukkaan.

Saavutettava hyöty

Valmennus lisää keskinäistä luottamusta ja auttaa siten rakentamaan psykologista turvallisuutta.

Osallistujien keskinäinen yhteistyö paranee, eikä työyhteisöön synny tunnevelkaa.

Tutustu myös näihin valmennuksiin

Ota yhteyttä ja keskustellaan

Ilmari-Jalonen Consulting Oy

Kalkkikiventie 4
04300 Tuusula

+358 400 605 225
info@innomind.fi

Psykologinen turvallisuus, keskinäinen luottamus, tiimin yhteistyö.

Mistä on kyse?

Haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa aidon yhteyden ja yhteistyön.

Psykologinen turvallisuus rakentuu haavoittuvuuden ja aitouden varaan. Se edellyttää, että ihmiset uskaltavat tuoda esille omia heikkouksiaan, puutteitaan ja osaamattomuuttaan. Turvallisessa ilmapiirissä virheet kiihdyttävät oppimista, eivätkä pelot ja epäonnistumiset ole aidon yhteistyön esteenä. Haavoittuvuuteen perustuva luottamus mahdollistaa epätäydellisyyden hyväksymisen ja virheistä oppimisen.

Saavutettava hyöty

Tiimin jäsenet oppivat toimimaan tavalla, mikä lisää psykologista turvallisuutta. Psykologinen turvallisuus syntyy aina vain tiimin toimesta ja tiimin sisällä. Jokaisen tiimiläisen tulee rakentaa sitä omalta osaltaan. Pelkkä tiedostaminen ei riitä.

Aito luottamus